18 juli 2024
Nieuws

Rabobank Clubkas Campagne 2018

Van 10 t/m 28 september kunt u weer stemmen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. De stembriefjes heeft u vanuit de Rabobank ondertussen per post ontvangen. Net als vorige jaren doen wij nu ook weer mee. Dit jaar hebben we niet één specifiek doel, maar zullen de verkregen gelden aangewend worden voor activiteiten tijdens het jeugdcarnaval in de meest brede zin van het woord. Wij hopen net als vorige jaren op uw steun te mogen rekenen.

Alvast bedankt,
Bestuur CV De Bokkerijers

 

Admin

Webmaster De Bokkerijers Beers