18 juli 2024
Nieuws

Nieuwe privacywetgeving

Beste carnavalsvrienden,

Op 25 mei jl. is de de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Deze AVG geldt voor bedrijven, overheidsinstanties, zorginstellingen, verenigingen, enz. Dus ook voor carnavalsvereniging De Bokkerijers.

Als CV De Bokkerijers hebben wij altijd al respect voor privacy van onze bezoekers, vrijwilligers, sponsoren en alle andere betrokkenen gehad. Het bestuur heeft afgelopen tijd in kaart gebracht wat de stand van zaken is en waar we eventueel nieuw beleid moeten initiëren om te voldoen aan de AVG. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Jullie kunnen er van uitgaan dat we op een zo zorgvuldig mogelijke wijze omspringen met eventuele persoonsgegevens. Heb je tips ter verbetering, neem dan gerust contact met ons op.

Bestuur De Bokkerijers

Admin

Webmaster De Bokkerijers Beers