24 juni 2024
Nieuws

Bezoek Basisschool

De eerste, officiële, activiteit van de carnaval is het bezoek aan de jongste Bokkerijers en Bokkerijerinnekes, op de Beers basisschool waar Prinses Yasmine, Prins Sem en Vorstin Renske dit seizoen heersen.

Alle groepen hadden een geweldig optreden ingestudeerd en dat hebben ze allemaal voor enthousiasme laten zien. De beide dansgardes hebben hun dans laten zien en deze werden natuurlijk enthousiast ontvangen.

Na veel hossen en springen zat om 12.00 uur het carnavalsfeest voor de onderbouw er al op, maar de bovenbouw ging nog even door! Zij zijn nog even los kunnen gaan tijdens de schooldisco met DJ Raymond. Daarna kregen zij een lunch en was ook voor hen het carnavalsfeest op school afgelopen.

=>Voor foto’s van dit carnavalsfeest zie Galerij op deze site!