18 april 2024
Nieuws

Carnaval 2018, één groot bal, met lachen, gieren, brullen en gelal!!!

Nu alle activiteiten besproken zijn en alle foto’s te raadplegen zijn wil ik namens het bestuur van CV De Bokkerijers iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het welslagen van carnaval 2018. Prins Gerben d’n Urste, Prinses Simone, Adjudanten Bart en Martijn met Hilde, Jeugdprins Niek, Jeugdadjudanten Abe en Jarne, Boerenbruidspaar Roy en Debbie, kleine en grote Dansgarde, Raad van Elf en hun dames, Vorst Martijn, Jeugdvorst Tygo, Jeugdraad, artiesten, commissies, organisaties, begeleiding, sponsoren, De Spijker en ’t Wapen van Beers en hun personeel, vrijwilligers en …. ALLE Bokkerijers: bedankt voor een fantastisch carnavalsjaar!

Persoonlijk wil ik daar nog graag het volgende aan toevoegen. Ik wil de aanvragers van harte bedanken voor de mooie woorden die mij en Esther zijn toegekomen via Wethouder Rob Poel bij het verkrijgen van de Vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk. Ook wil ik iedereen bedanken die mij persoonlijk dan wel via social media een berichtje heeft gestuurd. Na 20 jaar bestuur waarvan 19 jaar als Voorzitter doe ik een stapje terug in de vereniging naar de Raad van Elf en maak ik de cirkel rond. Het is voor mij een hele mooie tijd geweest en ik ben blij dat ik al die tijd de steun heb gehad van de grote groep Bokkerijers die carnaval in Beers mogelijk hebben gemaakt. Op zijn tijd kritisch, maar dat moet ook, we moeten elkaar scherp houden. Ik hoop dat het voortzettende bestuur met Robert Jacobs als Voorzitter dezelfde steun mag blijven krijgen.

Richard ten Haaf

Admin

Webmaster De Bokkerijers Beers